Over ons

Vereniging voor Financiële Dienstverleners Brabant is een samensmelting van de Tilburgse Assurantie Club (TAC), de Meierijsche Assurantie Studieclub (MAS) en de Oost Brabantse Assurantie Studieclub (OBAS) en heeft als doel het opbouwen van een netwerk ten behoeve van financiële dienstverleners alsook de bevordering van de expertise in deze bedrijfstak.

Vereniging voor Financiële Dienstverleners Brabant streeft naar bevordering van de vriendschappelijke verhouding tussen haar leden, door o.a. het organiseren van cursussen, het (doen) houden van lezingen, workshops en excursies alsmede alle andere middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling kunnen bijdragen.

Voordelen lidmaatschap

  • Wie lid is van de Vereniging voor Financiële Dienstverleners Brabant wordt automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe workshops, opleidingen en activiteiten van Vereniging voor Financiële Dienstverleners Brabant en van de FiDi/Pé.
  • Leden van Vereniging voor Financiële Dienstverleners Brabant kunnen gratis deelnemen aan lezingen, excursies en andere activiteiten.
  • Leden kunnen met aantrekkelijke korting gebruik maken van het opleidingsaanbod van de FiDi/Pé. Dit betekent in de praktijk dat u met één gevolgde cursus of workshop uw lidmaatschapsgeld heeft terugverdiend.
  • Abonnement op het vakblad "de Beursbengel".
  • Netwerkcontacten; wij zien met enige regelmaat nieuwe leden en nieuwe gezichten op onze bijeenkomsten. Er ontstaan hierdoor ook nieuwe contacten, niet in de laatste plaats met inleiders of sprekers. Leden kunnen gedurende diverse activiteiten ervaringen uitwisselen met collega's uit het vakgebied.

Persoonlijk lidmaatschap

Een persoonlijk lidmaatschap staat open voor iedereen die werkzaam is in de financiële dienstverlening. Dat zijn financiële adviseurs, makelaars, accountants, notarissen en advocaten, medewerkers van verzekeraars, banken en intermediair en schade experts. De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 60,00 per jaar inclusief een abonnement op de Beursbengel.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk tegen het einde van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van 1 maand. Aanvrager gaat tot wederopzegging akkoord met automatische incasso van het lidmaatschapsgeld. 

Bedrijfslidmaatschap

Het bedrijfslidmaatschap staat open voor alle bedrijven binnen de financiële sector. Bedrijfsleden zijn leden waarvan de aanvraag voor een bedrijfslid-maatschap door het bestuur is goedgekeurd. Het bedrijf levert jaarlijks in december een lijst met de gegevens van de eigenaar(s), management en haar medewerkers.

De contributie is afhankelijk van het aantal werkzame personen inclusief DGA's. De algemene vergadering stelt jaarlijks de bedrijfscontributie vast. Het lidmaatschap geeft recht op 1 Beursbengel per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk tegen het einde van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van 1 maand. Het bedrijf gaat tot wederopzegging akkoord met automatische incasso van het lidmaatschapsgeld. 

Aantal personen incl. DGA

Contributie per jaar

1 t/m 5

€ 140,-

6 t/m 10

€ 200,-

11 t/m 15

€ 260,-

16 t/m 20

€ 320,-

21 t/m 25

€ 380,-

25 en meer

€ 440,-


Statuten FiDiB

De Statuten van FiDiB

Downloads

Statuten 513,25 Kb

Huishoudelijk reglement FiDiB

Huishoudelijk reglement FiDiB

Downloads

Downloaden 204,72 Kb