Maak kennis met het Bestuur van de FiDiB

De vereniging streeft naar een bestuurssamenstelling dat een afspiegeling is van het ledenbestand. Dit betekent dat het bestuur bestaat uit leden die werkzaam zijn bij verzekeraars, het intermediair, bij bancaire instellingen of aan de bedrijfstak gelieerde instanties.

 

Dhr. G. (Gijs) van Brunschot

Dhr. G. (Gijs) van Brunschot

Online-secretaris
events@fidib.nl
06 27 61 69 57

Dhr. J.A.A.M. (Hans) van Zeelst

Dhr. J.A.A.M. (Hans) van Zeelst

Secretaris/Penningmeester
penningmeester@fidib.nl
06 10 51 15 29


Dhr. J.C.M. (Jop) Boer

Dhr. J.C.M. (Jop) Boer

Voorzitter
voorzitter@fidib.nl
06 11 25 98 79